grafologia

Grafologia

“Mostra’m com escrius i com signes, i et diré com ets”.
La grafologia, com a prova projectiva, és la manifestació personal de l’individu a través de l’escriptura. Després del seu anàlisi no jutgem ni traiem conclusions, sinó que simplement descrivim aquesta personalitat.

Escales d’Ètica
Informe Grafològic Personalitzat

  • Intel·lecte
  • Caràcter
  • Social
  • Valoració Professional