Avís Legal

  1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.globalhumancon.com és GLOBAL HUMAN CONSULTANTS, S.L. (d’ara endavant GHC) amb domicili a aquests efectes a l’Av. Diagonal 426, 4t 1a, 08037, Barcelona. C.I.F.: B-63129464 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 35389 general, Foli 0139 Fulla 266052 Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: info@globalhumancon.com. Telèfon de contacte: +34 933 680 960. Fax: +34 932 170 262.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES. GHC compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normatives vigents a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a GHC, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, GHC informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. GHC és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GHC o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GHC. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GHC.

 

  1. ENLLAÇOS. En el cas que a www.globalhumancon.com es disposessin enllaços o hipervincles d’altres llocs d’Internet, GHC no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GHC assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.
  1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. GHC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

  1. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS. GHC es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.